Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties


RMA AANVRAAG: DE PROCEDURE

  

•1) Controle van de artikelen.

Controleer of alle terug te sturen artikelen binnen het garantietermijn vallen.

Artikelen waarbij de garantietermijn is vervallen en toch onder garantie aangeboden worden, zullen als reparatie in behandeling worden genomen.

Artikelen die niet kompleet en niet in de originele verpakking retour komen, worden niet onder garantie in behandeling genomen. Indien artikelen niet kompleet retour komen, zullen er kosten in rekening worden gebracht voor het kompleet maken van deze artikelen.

 

•2) Het RMA formulier.

Het RMA formulier is er in de vorm van een Excel bestand en een PDF bestand.

U kunt het bestand gebruiken waar uw voorkeur naar uit gaat.

 

•3) Invullen van het RMA formulier.

Vul het RMA formulier VOLLEDIG in. Geef vooral een duidelijke omschrijving van het defect. Wij behouden ons het recht om onvolledige ingevulde RMA formulieren niet in behandeling te nemen. Indien u vragen heeft omtrent het invullen van het RMA formulier, kunt u contact met ons opnemen via ons telefoonnummer 040-2908040.

 

•4) Insturen van uw ingevulde RMA formulier.

Dit kan per e-mail (RMA@bbav.nl) of per fax (040-2908042).

Na beoordeling wordt er per e-mail of per fax een RMA nummer aan uw RMA aanvraag toegekend.

 

•5) Verzenden van de artikelen.

Plak het toegekende RMA pakbon nummer aan de buitenzijde van de te verzenden pakket(ten) zodat het RMA pakbon nummer goed leesbaar is. Pakketten zonder RMA nummer worden bij aflevering niet aangenomen.

In het pakket mogen uitsluitend de op de pakbon vermelde artikelen zitten.

 

•6) Onderzoekskosten.

Bij ter reparatie aangeboden artikelen zullen onderzoekskosten in rekening worden gebracht. Indien artikelen ten onrechte als garantie worden aangeboden, zullen er eveneens onderzoekskosten in rekening worden gebracht.

 

•7) Restockingskosten.

Tot 30 dagen na levering kunnen artikelen retour aangeboden worden.

De retour aangeboden artikelen dienen kompleet en in originele

verpakking te worden aangeboden. Onder retour aangeboden

artikelen wordt verstaan:

artikelen die foutief besteld zijn door de klant.

Bij retour aangeboden artikelen zal er

25% aan restockingskosten in rekening

worden gebracht.

Voor het retour sturen van artikelen

gebruik bovenstaande

RMA procedure.

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5