Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallatiesCertificeren en onderhoud

Na de oplevering van de brandmeldinstallatie wordt er bepaald of er gecertificeerd kan worden en hoe het onderhoud wordt geregeld.
BBAV gaat hierover graag met u in gesprek.

 

Waarom certificeren?
Brandmeldinstallaties moeten in het kader van de Regeling Brandmeldinstallaties in veel gevallen gecertificeerd worden. Dit is bijvoorbeeld nodig om een gebruiksvergunning te krijgen.
De Regeling Brandmeldinstallaties wordt uitgegeven door het Centrum Criminaliteitspreventie en Veiligheid (CCV).
In de Regeling Brandmeldinstallaties worden zeer veel zaken omschreven die het kwaliteitsniveau van nieuwe brandmeldinstallaties verhoogd. Omschreven wordt bijvoorbeeld wie precies verantwoordelijkheden hebben en waar de installatie aan moet voldoen. Een gecertificeerde installatie biedt de garantie dat deze volgens de normen is aangelegd door een bij een erkende organisatie aangesloten installateur, bijvoorbeeld het NCP.

 

Onderhoud
Voor een brandmeldinstallatie moet een onderhoudscontract worden afgesloten.
Na uitvoering van het onderhoud geeft de servicemonteur een rapport af.
Op basis van dit rapport kan het Branddetectiebedrijf een nieuw certificaat afgeven
en bepaalt het NCP of er een steekproef inspectie moet plaatsvinden.

 

Wat kan BBAV voor u betekenen?
BBAV kan indien gewenst zorgdragen voor een NCP
gecertificeerd brandmeldsysteem. Na de ingebruikname
van de installatie blijven wij voor u actief om deze in
optimale conditie te houden.
In het onderhoudscontract leggen wij vast
wat u van ons kunt verwachten.

Bij oplevering en certificering van
projecten wordt er bij hogere risico's
gebruik gemaakt van een onafhankelijk
inspectiebureau.
Bij zo'n inspectie worden in niet
standaard ruimten zoals deze zijn
vastgelegd in het PVE brandproeven
uit gevoerd, om de goede
werking aan te kunnen tonen.

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5