Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties


Branddetectie

Branddetectie begint met brandpreventie.
Brandpreventie heeft bij BBAV de hoogste prioriteit.
Om op een efficiënte manier een optimale brandveiligheid te realiseren wordt BBAV vaak al
tijdens de ontwerpfase van een object ingeschakeld.
Voorafgaand aan de bouw maakt BBAV een voorontwerp van een beveiligingsplan.
Een plan waar ook alle andere betrokken partijen mee uit de voeten kunnen.

 

Advies
Bij branddetectie zijn er een aantal factoren belangrijk voor het bepalen van de keuze
van een systeem.
BBAV stelt daarom altijd een advies op dat begint met het inventariseren en analyseren
van de risico's.
Vervolgens kijken wij naar de beste technische én financiële oplossing.
Dat resulteert in een advies op maat.

 

Juiste keuze
Door een breed en specialistisch aanbod van producten biedt BBAV een optimale en
geïntegreerde oplossing voor elk brandbeveiligingsprobleem.
U kunt het hele brandbeveiligingstraject onderbrengen bij BBAV, van advies
tot en met installatie, jaarlijks onderhoud en maandelijkse controles.

 

Uitvoering
Bij BBAV kunt u terecht voor ondersteunende en uitvoerende werkzaamheden
zoals:
. opstellen van Programma van Eisen (PvE)
. ontwerpen; maken van projecteringstekeningen, blokschema's en 
  functiematrix
. leveren en inbedrijfstellen van brandmeldinstallaties
. projectbegeleiding
. certificeren en onderhoud van systemen
. maandelijkse controles

 

 
 
Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5