Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties


 

Aan de slag in de ontwerpfase

Bij BBAV staat de brandpreventie hoog in het vaandel. Daarom is het zo belangrijk dat een gedegen advies met betrekking tot brandbeveiliging al in de ontwerpfase wordt afgegeven.
Voor de aanvang van de bouw stelt BBAV een voorontwerp van een brandbeveilingsplan op
waarin is nagedacht over brandveiligheid en waarbij de risico's zijn geïnventariseerd.
Een plan waar ook alle andere partijen die bij het project betrokken zijn, mee uit
de voeten kunnen.


 

Ontwerp
BBAV kan van a tot z de gang van zake voor u verzorgen, zowel in de fase van ontwerp als op het moment wanneer uw brandbeveiligingsinstallatie aan vervanging toe is.
Vanaf het ontwerp op de tekentafel, de montage in uw bedrijf tot en met de ingebruikname.
Vanuit onze specialistische kennis en ervaring zijn wij in staat voor u een installatie te ontwerpen die aan de hoogste kwaliteitsnormen voldoet.
Ter plaatse bekijken we wat de beste oplossing is in uw specifieke situatie.


Tekening

Op de tekentafel worden met behulp van CAD-technieken de
gegevens van onze adviseurs uitgewerkt naar installatietekeningen.
Deze bestaan uit projectie tekeningen, blokschema's,
geografische panelen, functiematrix en revisiewerk.

 

 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5