Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties


Wetten, regelgeving en voorschriften

De huidige wet- en regelgeving met betrekking tot (ver)bouwen en het brandveilig in gebruik nemen of gebruiken van een gebouw, vraagt steeds meer van de ondernemer. De overheid legt meer en meer de verantwoordelijkheid voor brandveiligheid bij de ondernemer. En de overheid verlangt dat de ondernemer de wet- en regelgeving kent en naleeft. Hierbij loopt u als ondernemer of installateur tegen nogal wat obstakels aan, niet alleen bij de aanvraag van vergunningen, maar ook bij de invulling van vragen die bijvoorbeeld een brandweer stelt. Gebieden waarin u wellicht niet helemaal thuis bent, maar BBAV wel.

 

Adviseur Brandveiligheidsrisco's

BBAV is zowel adviseur als intermediair op het gebeid van brandpreventie. Wij beoordelen de toepassingen van wettelijke regelingen in samenhang met de brandveiligheidsrisco's. Als deskundig adviseur stellen wij vragen als; wat is noodzakelijk, wat is verstandig of wat is gelijkwaardig.
Brandbeveiliging is niet alleen een kwestie van regels toepassen maar vooral met gezond verstand de juiste combinatie van maatregelen treffen. Deze aanpak kan vaak veel geld besparen.

 

In samenwerking met specialisten kan BBAV u van dienst zijn bij:

 

.  toetsen van bouw- en verbouwingsplannen aan regelgeving

.  inspecteren van bouwwerken in het kader van het gebruiksbesluit november 2008

.  beoordelen van brandbeveiligingsvoorzieningen

.  adviseren op het gebied van pro-actie en preventie

.  het verzorgen van vuurlastberekeningen. 

 

Het uitgangspunt bij het opstellen van een advies is dat gekeken wordt
naar de meest adequate oplossingen voor de geanalyseerde risico's,
zowel technisch als financieel.
Daarnaast biedt BBAV ondersteuning aan installateurs
die nodig is om een project op maat af te kunnen werken.
Deskundig advies en actuele productinformatie
zijn wezenlijke elementen van deze onder-
steuning.

BBAV stelt haar aanwezige kennis en
expertise graag tot uw beschikking.

   

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5