Zoeken naar:
 

BMI 2011 Ontwerpen, aanleggen,
inbedrijfstellen, opleveren en onderhouden van brandmeldinstallaties


Het Programma van Eisen?
Het Programma van Eisen (PvE) komt voort uit de Regeling Brandmeldinstallaties. Het conceptprogramma is opgesteld door het Nationaal Centrum voor Preventie (NCP). Op het moment dat u een Brandmeldinstallatie aanlegt en u wilt dit doen conform de regelgeving dan moet u een PvE kunnen overleggen.
Moet uw brandmeldinstallatie worden gecertificeerd dan bent u verplicht een PvE te laten opstellen. Hoeft uw installatie niet gecertificeerd te worden dan is het de verantwoordelijkheid van de eisende partij om een PVE te vragen.

 

Wat is een Programma van Eisen?
Het PvE is een document waarin alle door de eisende partijen gesteld voorwaarden waaraan de brandmeldinstallatie en/of de ontruimingsinstallatie moet voldoen, worden omschreven.
In een PvE wordt vastgelegd wat voor een brandmeldmeldinstallatie u krijgt. Op verschillende onderdelen wordt aangegeven hoe de installatie wordt opgebouwd, door wie en conform welke regels. Wanneer dit is vastgelegd naar tevredenheid van de betrokken partijen wordt het PvE ondertekend door de eigenaar of beheerder van het pand, door de PvE-opsteller en door de eisende partijen (in de meeste gevallen de brandweer, de gemeente of de verzekeraar).

 

Waarom is een Programma van Eisen noodzakelijk?
Een PvE is noodzakelijk omdat dit het basisdocument is voor diverse partijen waarin is
vastgelegd hoe de installatie moet worden.
Bij de certificering is dit document leidend.
Alle partijen moeten zich houden aan het PvE.
Het PvE mag niet door iedereen worden opgesteld. Bij twee of meer eisende
partijen moet het PvE door een erkend PvE-opsteller worden geschreven.

 

Voor het opstellen van een Programma van Eisen kunt
u bij BBAV terecht.

 

 

 

 

 

 

Deze website is gerealiseerd door Impressed webdesign en werkt met Slimbeheer 5